Akitekcha

Akitekcha ni Luso na sayansi yolemba na kujambula ndondomeko za umo chinthu chingazengekela chomene kuti chinthu icho chioneka mwakutowa.