Chaholi
Chaholi

Chaholi (Corvus albus)

Chaholi ni chiyuni icho ntchifipa kweni chili na mahungwa yatuba mu singo ndipo pa chiNgerezi bakuti raven.