ChiLambya

Lambya ni chiyowoyelo cha ŵanthu aŵo ŵakuchemeka kuti ŵalambya icho chili mugulu la viyowoyelo vyachi Bantu. Chilambya chikuyowoyeka ku Tanzania na Malawi. Ku mpoto kwa Malawi chikuyowoyeka ku Boma la Chitipa.