Edgar de Wahl

Edgar von Wahl (cropped).jpg

Edgar Alexei Robert von Wahl panji de Wahl (23 Ogasiti 1867 – 9 Malichi 1948) ŵakaŵa msambizi wakufumila ku Baltic German wakusambizga masamu na viyowoyelo. wakamanyikwa nakupanga chiyowoyelo chakuchita kuyata chakuchemeka kuti Interlingue (chakumanyikwaso kuti Occidental mu umoyo wake), chiyowoyelo chakupangika mwakusazga viyowoyelo vya Indo-European, ivo vikayamba kulemeka mu1922. De Wahl wakababikila ku Olwiopol (vinyake vikuti Bohopil, msumba wa pafupi na , Kherson Governorate, Russian Empire (sono ni Pervomaisk, Mykolaiv Oblast, Ukraine). Banja lake likakhala vyaka vingapo ku Ukraine, apo awiske ŵakaŵa ŵakunozga sitima pa pa mtunda.Banja lake lati lakhala vyaka vingapo ku Tallinn nakuluta ku Saint Petersburg. Wahl wakasambila kwenekuko nakuyamba ntchito ku Imperial Russian Navy. Kuyambila mu 1894, de Wahl ŵakayamba ngati ni msambiziku Tallinn.

De Wahl wakayamba kuŵa ngati ngwakuvwila ku Volapük wati waphalilika zaklutiu kuli chiyowoyelo chinyake na Waldemar Rosenberger (mnyake wa awiske ŵa de Wahl), nakuyamba kulemba vakukhwaskana na vya mu maji.Mwezi idoko yati yajumphapo mu 1888 wkasanga kabuku kadoko mu Esperantomu shopu ndipo wayamba kuvazga nakuva mulondezi wa chiyowoyelo chiphya ichi. Yumoza wa ŵagwiliski ŵa Esperanto,wakalangiza L. L. Zamenhof za kaembelo na malemba.Pati pajumpha vyaka vingapo wakaleka Esperanto wati watondeka kukhazikiska chiyowoyelo mu 1894 (de Wahl ndiye wakava wakuvota zakuti chiyowoyelo chilute panthazi), ndipo mu vyaka makhumi ghangapo waymba kunozga na kuika chiyowoyelo ichi panthazi. Mu 1922 de Wahl wakalemba "key" ku chiyowoyelo chiphya cha Occidental, ndipo chikayamba na Kosmoglott (paumalilo Cosmoglotta), icho chikalembeka mu chiyowoyelo chenechicho. Mu vyaka vyakulondezgapo, de Wahl wakatolapo luwande mu vyakudumbizgan chiyowoyelo Occidental.Nkhondo ikulu ya World War II yati yajumpha, mu 1939, wakayamba kupanga mabungwe ghakutchukiska Occidentalist movement,icho chikaŵa chiyowoyelo chikulu ku Switzerland. Wakaŵa yumoza wa Committee of Linguistic Advisors, mbali ya International Auxiliary Language Association, icho chikayimila Interlingua mu 1951.

Vyaka vinyake vya Wahl wakakhala ku chipatala ku Tallinn, Estonia, uko wakatumika mu 1944. Chikaya chake kuTallinn chikanangika na mabomba mu chaka cha 1943, ndipo wakaphililika kutin wasamuke na ŵasilikali ŵachi Nazi ku Germany ngati ni German, ndipo paumalillo wakasuskika na ŵanyake kuti wakhale mu chipatala. Chikaya chake chati chanangika, wakaymba kukhala ku chipatla cha ŵanthu ŵakusuzgika maganizo na mutu mpaka kufwa kwake mu 1948. Paumalilo mu 1949,zina lakuti Occidental liksinthika kuti Interlingue. Paumalilo mu 1951, Interlingua chikaŵa chiyowyelo chakumanyikwa ndipo chikadokizga ŵanthu ŵakuchisambilila ngati ni Ric Berger na André Schild.