Filosofe

Filosofe, ni kaghanaghaniro ako kakugwiliskikanga kusanga mazgolo kwa masuzgo ghanyakhe ghosuzga. Nthe mafumbo ghokhwaska kaƔilo, wongo na uManyi.