Geometri

Jiyometri ni chigaƔa cha sambilo la Samuzi.

Mu jiyometri tiku ghona kawonekelo kavinthu, chomenechomene ukulu na kuphotoka kwakhe, kweniso tikuona umo vikukhalila m'malo agho vikukhala kupambaniska na Vinthu vinyakhe