Jiyoloje

Jiyoloje ni sayansi yokhwaskana na malibwe ogho ghakusangika pa Charu cha pasi. Jiyoloje yikuwona kuti malabwe ghopambana ghakusangika wuli ndipo kuzirwa kwagho ni vichi.