Mu fisiks na kemistri, matter ni chilichise icho china uzito ndipo chikutola malo.

Matta ukuzengeka na tinthu tichoko tichoko chomene tochemeka ma atomu. Ma atomu ghana mpaka pakati pagho ndipo ghakunjenjemelanga na nakwenda nyengo zose.