Mbiri pambele kulemba

Vyolemba vyoyamba vikiza vyaka 5,300 vyajumpha ivi, vikatolaso nyengo yitali kuti ŵanthu ŵanandi ŵambeko kulemba uku. Mbiri pambere kulemba, ni nyengo yofufuzika chomene nangawuli nchosuzga chifukwa chosoŵa vyolemba ivyo.