Munkhwele (chiNgelezi Monkey and Ape), vinyama.

Munkhwele