Ndalama

Ndalama ni chilichose icho ncho zomelezgeka Po lipilila katundu, ganyu, ngongole na msonkho. Charu chilichose china ndalama yakhe na yakhe.