Wikipedia:Babelu

Babelu ya mgwiliski ntchito wapa Wikipediya ni mndandanda wa viyowoyelo ivo munthu wakumanya kuyowoya, ivo vikuikika pa umba wake wapa Wikipediya kumanyiska ŵanyake.


VING'ANAMULO VYA PA BABELU.Edit

Babelu ina ving'anamulo vingapo ivo muthu wakuika kumanyiska ŵanyake. Vinthu ivi vili mu manambala na malemba.