William Shakespeare
Ntchito: Mlembi
Siku lakubabikila: 26 Apulelo 1564
Malo ghakubabikila: Stratford-upon-Avon, England
Siku lakufwila: 23 Apulelo 1616

William Shakespeare (wakababatizika pa 26 Apulelo 1564 – 23 Apulelo 1616) wakawa mlembi kweneso wakupanga sewelo wakufumila mu chalo cha England.