Cassim Chilumpha

Cassim Chilumpha niwachibili kwa presidenti mu chalo cha Malawi.

Cassim wakasebezapo muboma la Bakili Muluzi umo wakaba nduna ya za ndalama mu vyaka va 1998 mpaka 2000. Kweni chifukwa chakusachizkikila kuti wakabovwira banthu bakuzenga masukulu kupusika boma na kusakaza ndalama zinandi Muluzi wakabalekeska.

Vikati vachitika ivi, Cassim wakakhala chete panyengo yitali, apo Brown Mpinganjira yumoza uyo bakamuleskela lumoza wakapanga chipani chake cha National Democratic Alliance (NDA). Wakazizika banthu banandi apo wakanjila mugulu la FORUM - gulu limoza ilo likachemelelanga kuti Bakili Muluzi waleke kuyimaso pa udindo wa presidentte wa Malawi.

Chikabaso chakuzizika kuti Bakili Muluzi wakasankha Cassim Chilumpha kuti wayimilile lumoza na Bingu mu chipani cha UDF. Pa zuba la makhumi yabili na chinayi mu mwezi wachinkhondi mu chaka cha 2004 (24 May 2004) Chilumpha wakazgoka wachibili kwa mulongozgi wachitatu wa MalaƔi, Bingu wa Mutharika.

Kweni Chilumpha na Mutharika bakuba ngeti bakusebezera lumoza chara, chifukwa pakhala vyakuchitika vinandi ivo vikulongola kuti pali suzgo pakati pabanthu babili aba. Banthu banandi bakughanaghana kuti Cassim wakuyendela ndondomeko ya presidenti wakale Bakili Muluzi.

Pa zuba la 8 February 2006 Mutharika wakaphalila wupu wabaMalawi kuti wachibili wake Cassim Chilumpha wathula pasi udindo wake (m'machitiro) chifukwa chakugwenthagwentha mawungano (indaba) ghabalalabalala baboma. Nkhani iyi kuti yikakondweska baChilumpha chara, ndipo bakalitorela boma kukhoti. Panyengo yasono, Khoti lilikulamula kuti Khoti la Kendeskero ka charu ndilo liwunike kuti kasi wachibili kwa president wangathula pasi udindo mwantheura.

Pa 30th January 2007 mphala yayikulu yikayamba mulandi wa Cassim Chilumpha apo boma lilikumumanga chifukwa chakuti bati walikuwukila boma.