Connecticut ni nthavwa (state) iyo ikusangika ku mmwera chomene mu chigawa cha New England mu chalo cha United States of America.Ndipo msumba ukulu wa boma wa nthavwa ili ni Hartford.