Missouri ni nthavwa (state) iyo ikusangika pakati ku manjililo gha dazi gha United States.Ni nthavwa ya nambala 21 mu ukulu malo (usani),ndipo ikupanga malile na nthavwa zinyake 8 (chomene Tennessee): Iowa ku mpoto,Illinois Kentucky na Tennessee ku mafumilo gha dazi,Arkansas ku mmwela na Oklahoma,Kansas na Nebraska ku manjililo gha dazi.